Wendbaar Welkoop: Hoe realiseer je een wendbare organisatie?

In deze editie van ‘Van de Werkvloer’ vertelt Casper hoe SCEX Welkoop een handje helpt bij het realiseren van een wendbare organisatie. Welkoop is zeer goed op weg met het vergroten van de wendbaarheid van hun supply chain en van de hele organisatie. Dat kan haast ook niet anders met zulke betrokken & enthousiaste werknemers.

Wendbare organisaties kunnen goed omgaan met onzekerheid en turbulentie. Ze passen zich makkelijk aan nieuwe omstandigheden aan en zijn daardoor beter dan starre concurrenten in staat om te overleven. Voor retailers geen overbodige luxe in het huidig tijdgewricht waar de impact van technologie en de snel veranderende verwachtingen van consumenten maken dat de wendbaarheid van logistieke ketens een cruciale randvoorwaarde vormt om te overleven. En waar bovendien de roep om duurzame oplossingen en de komst van online marktplaatsen zorgen voor steeds meer verwachtingen ten aanzien van de prestaties van logistieke teams en organisaties. Met het project FLOW2030 werkt onze succesvolle opdrachtgever Welkoop actief aan het vergroten van de wendbaarheid van hun supply chain en wij mogen daar als SCEX een handje bij helpen.

Om de groei te faciliteren en om alle toekomstplannen mogelijk te kunnen maken, bouwt Welkoop in Apeldoorn een nieuw distributiecentrum. De bouw van deze logistieke faciliteit wordt aangegrepen om ook de supply chain opnieuw vorm te geven en helemaal klaar te maken voor de toekomst. Met adviezen, praktische ondersteuning op de werkvloer, het leiden van projecten en met het organiseren van evenementen mogen we daar met SCEX een bijdrage aan leveren. Dat doen we met veel plezier en enthousiasme en we zijn er trots op dat Welkoop ons daarbij zoveel vertrouwen geeft.

Zo mochten we afgelopen week onder de noemer ‘Wendbaar Welkoop‘ een tweetal evenementen voor Welkoop organiseren die in het teken stonden van het vergroten van de wendbaarheid van de logistieke keten, het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en het zo goed mogelijk benutten van de kennis en creativiteit van alle deelnemers. Het programma bestond onder andere uit een speedcollege van Casper over de impact van technologie op de supply chain van retailers, een viertal supply chain mini-games begeleid door Willem en een update van het project FLOW2030 door onze opdrachtgever en financieel directeur Yvonne Tiberius. Met 80 enthousiaste deelnemers zat de sfeer zat er goed in en er werd door de 14 teams fanatiek gestreden om de eervolle eerste plaats. Veel betrokkenheid, enthousiaste reacties en positieve feedback waren het resultaat.

In de wereld van supply chain komen rationele processen als berekenen en analyseren doorgaans op de eerste plaats. Systemen, algoritmes, data en getallen vormen de bouwstenen voor werkprocessen en samen met o.a. procedures & werkinstructies, functieprofielen, kwaliteitsstandaarden en servicelevels geven zij de structuur die nodig is om processen goed te beheren en te beheersen. Een wendbare, klantgerichte organisatie is echter meer dan dat. Samen met o.a. de collectieve ambitie, de eenheid van teams, de collectieve intelligentie en de mindset van medewerkers kan een slim samenspel van structuur en cultuur worden gerealiseerd.

Met SCEX helpen we opdrachtgevers vanuit een holistische visie om anders te leren kijken, de juiste structuur neer te zetten, de eenheid te vergroten, over de grenzen van de eigen afdelingen heen te gaan en zo de ideale randvoorwaarden voor wendbaarheid te realiseren. Ook sparren met SCEX over de wendbaarheid van uw organisatie? Neem dan contact op via info@scex.nl of het contactformulier onder aan deze pagina. Vaker verslag van de werkvloer horen van SCEX? Volg ons dan op Linkedin.

 

Welkoop wendbare organisatie

Gerelateerde blogs

Bekijk alle blogs