Onze oplossingen

Advies op elk niveau

Halen we het optimale resultaat uit onze logistieke operatie? Is onze supply chain wendbaar genoeg? Werkt onze inkoopstrategie nog wel?

SCEX kan u helpen om de juiste antwoorden te formuleren op deze complexe vragen. We hebben bij grote en bij kleinere bedrijven op directieniveau meegedacht over strategische vraagstukken die richtinggevend zijn voor de lange termijn en grote invloed hebben op de inrichting van ketens, organisaties en afdelingen.

Maar ook voor vraagstukken van meer tactische en operationele aard zijn we u graag ter wille. Ondersteuning bij het selecteren van een automatiseringsoplossing, het inrichten van uw warehouse, de voorbereiding op de implementatie van een planningstool of ondersteuning bij het vergroten van de effectiviteit van uw ERP: we draaien er onze hand niet voor om en ondersteunen u met pragmatische adviezen die hun werking hebben bewezen.

Onze inzet start in veel gevallen met een korte inventarisatie en analyse van de situatie en problematiek. Met een mooi woord kunt u dat een Quick Scan noemen. Aan de hand van een vaste methodiek kijken we mee in organisatie en operatie, verzamelen en analyseren we data en praten we met medewerkers management, directie en belangrijke stakeholders. We stellen dus vooral veel vragen. Omdat we nieuwsgierig zijn, maar ook omdat we de essentie willen vatten: waar zit de kern van de problematiek. Die moeten we aanpakken want anders blijft het bij pleisters plakken.

Op basis van de uitkomsten van de quick scan komen we tot een uitwerking van de belangrijkste knelpunten. Met behulp van een effectiviteitsmatrix stellen vervolgns direct een concrete lijst van verbeteracties op waarbij we het laagst hangend fruit natuurlijk het eerst plukken. Oftewel: we bepalen samen met u de quick wins en gaan daarna direct aan de slag met het realiseren van concrete verbeteringen.

Supply Chain Interim
 • Advies op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Integrale aanpak
 • Doorgraven naar dieperliggende oorzaken

Doortastend management

Het klinkt zo makkelijk ‘een project managen’. Vanuit uw eigen ervaring, weet u waarschijnlijk wel beter: onduidelijke projectdoelstellingen, onvoldoende commitment van de projectsponsor, projectteamleden die niet leveren vanwege operationele drukte, de scope van het project wordt tijdens de uitvoering aangepast, budgetoverschrijdingen, deadlines die niet worden gehaald etc etc.

Er gaat veel mis bij de uitvoering van projecten is de treurige ervaring in de praktijk. Dat kan anders!

De inzet van een ervaren projectmanager die snapt wat erbij komt kijken om een project te definiëren, op te starten en succesvol uit te voeren voorkomt veel ellende. Zo’n projectmanager zorgt onder andere voor een helder projectplan, komt samen met opdrachtgever en projectteam tot een haalbare planning, borgt commitment van alle stakeholders, bewaakt het budget, hanteert een set van praktische PM-tools, is zich voortdurend bewust van de risico’s en neemt tijdig maatregelen om deze te mitigeren.

De managers van SCEX zijn geschoold in projectmanagement en hebben jarenlange ervaring met het managen van projecten van diverse pluimage. En we brengen onze eigen toolbox mee. Bewezen succesvol.

En als er verschillende projecten tegelijkertijd plaatshebben dan is onze ervaring dat het in het kader van afstemming en synergie handig is om een programmamanager aan te wijzen. Ook daarmee hebben zijn we vertrouwd en we helpen u daar graag mee verder.

Heeft u behoefte aan tijdelijke management- of uitvoeringscapaciteit? Wij helpen u graag uit de brand. We hebben interim-functies bekleed op alle niveaus. Van Director Supply Chain tot supply chain planner en van Logistiek Manager tot inkoper. We maken ons de materie snel eigen en kunnen makkelijk schakelen in verschillende omstandigheden: turn around management, vervanging of invulling geven aan en nieuwe functie: wij voelen ons snel thuis en staan klaar om u verder te helpen.

From the real experts
 • Projectmanagement
 • Programmamanagement
 • Interim management

Enerverende business games

Games zijn erg populair. Om te spelen en om te leren. Business games die aanzetten tot gedragsverandering door zelfontdekking in echte spelsituaties. SCEX vindt dat business games het nieuwe leren vertegenwoordigen. Met business games jaagt SCEX veranderingen in ketens aan. Een mix van informatie en entertainment maakt elke business game tot een belevenis die deelnemers spelenderwijs aanzet om anders te denken en nieuwe werkwijzen te overwegen. In de business games worden concrete tips gegeven en pragmatische ‘gereedschappen’ besproken om te komen tot optimalisatie van de keten, tot verbetering van de klantgerichtheid en tot een betere communicatie en afstemming in de keten.

Onze business games zijn dusdanig flexibel dat verschillende leerdoelen eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de vorm van leerinterventies. De business games van SCEX hebben een aantal standaard interventies die op basis van uw wensen worden uitgebreid met specifieke ‘leeringrepen’.

Bij deze vorm van ervaringsgericht leren blijkt bij deelnemers aanzienlijk meer van de boodschap te blijven hangen dan bij andere trainingsvormen. Business games hebben dan ook een duurzaam effect op ontwikkeling en professionalisering van organisaties. De grondgedachte daarbij is ‘leren en verbeteren door zelf te doen en te ervaren’.

Onze leerinterventies maken de mensen in bedrijven en organisaties bewust van waar ze staan. Spelenderwijs ontdekken medewerkers hun eigen plaats in de keten. Ze ondervinden wat er gebeurt als ze niet meer weten wat er voor en na hen in de keten gebeurt. Ze leren de klant kennen door er zelf een te zijn. De game kietelt de keten.

Business games geven spelers onder meer inzicht in de complexiteit van de keten waar zij in opereren, handige tips om ketens te stroomlijnen en bedrijfskundige principes om ketens te versnellen.

business game
 • Bricks & Brains (varianten: logistieke dienstverlening, groothandel, productie)
 • Omnichannel Retail Supply Chain Game
 • Silk Race Supply Chain

Meer betrokkenheid

In de wereld van Supply Chain komen rationele processen doorgaans op de eerste plaats. Systemen, algoritmes en data vormen de bouwstenen voor stabiele, gestandaardiseerde en robuuste werkprocessen. Samen met o.a. procedures & werkinstructies, functieprofielen en kwaliteitsstandaarden geven ze de structuur die nodig is om processen goed te beheren en te beheersen.

Elke organisatie zou als onderdeel van deze structuur voortdurend aandacht moeten besteden aan de betrokkenheid van medewerkers. Betrokkenheid zien wij als de motivatie van het individu om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Betrokkenheid is een belangrijke voorspeller van de prestatie die iemand levert en heeft daarom een direct effect op de bedrijfsresultaten.

De mogelijkheid om een zichtbare en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie vormt voor iedere medewerker de basis voor betrokkenheid. Dat betekent dat er moet worden gewerkt vanuit een duidelijke bedoeling (snappen waarom je doet wat je doet) en dat er een vruchtbaar werkklimaat moet zijn (de bereidheid om elkaar onvoorwaardelijk te helpen).

Elk bedrijf is een evolutionair systeem: er gebeurt elke dag wel iets. Wie goed luistert, hoort de roep om vernieuwing. Doen bedrijven dat niet dan baant het systeem zich vroeg of laat een eigen weg. Onze overtuiging is dat ieder mens en elke medewerker in uw bedrijf wil wel veranderen maar wil niet veranderd worden! De interventies die wij plegen maken het mogelijk om de veranderingen intrinsiek te laten plaatsvinden. Niet omdat veranderingen worden opgelegd maar omdat de medewerkers als geen ander weten welke veranderingen moeten worden doorgevoerd om hun werk succesvoller te maken en er meer plezier aan te beleven!

SCEX helpt organisaties om zoveel mogelijk aan deze kenmerken te voldoen en daarmee de randvoorwaarden te creëren voor een hoge mate van betrokkenheid. We beschikken over een breed pakket aan interventies om in te zetten. Onze filosofie van ‘De Bal’ is bewezen succesvol.

Ballen in uw bedrijf
 • Betrokkenheid is belangrijke voorspeller bedrijfsresultaten
 • De basis voor meer betrokkenheid is eenvoudig te realiseren
 • SCEX schiet ballen in uw bedrijf

Gevulde gereedschapskist

SCEX beschikt over een goed gevulde gereedschapskist met slimme hulpmiddelen en praktische tools. Deze hebben hun waarde inmiddels bewezen, maar vanzelfsprekend passen we ze nog voortdurend aan want we leren elke dag. Bij de uitvoering van onze opdrachten maken we zoveel mogelijk gebruik van deze standaard gereedschappen met als voordeel dat we snel aan de slag kunnen en dat onze opdrachtgevers profiteren van een aanpak die bewezen succesvol is.

Een van onze tools is de quick scan die we inzetten bij de aanvang van een opdracht. Afhankelijk van de problematiek en het type bedrijf hanteren we verschillende varianten. Alle scans hebben een vaste methodiek en zijn in feite een mix van data-analyse, observaties en interviews. We stellen veel vragen, verzamelen informatie en komen vervolgens tot een inventarisatie en analyse van belangrijke bottlenecks en verbeterpunten. Dat vormt de basis voor de vervolgstappen.

Het vergroten van de effectiviteit van WMS-pakketten is een van onze specialisaties. Veel bedrijven halen namelijk niet het maximale uit het WMS terwijl er toch vaak veel geld en tijd in is gestoken om zo’n WMS te implementeren. SCEX ondersteunt bij het selecteren en implementeren van WMS en bij het optimaliseren ervan. Aan de hand van onze checklist kunnen we u heel snel vertellen hoe u meer rendement uit uw software kunt halen.

De optimale inrichting van een magazijn is afhankelijk van tal van factoren. SCEX adviseert bij het opzetten van nieuwe magazijnen en bij het optimaliseren van bestaande magazijnen. We ontwikkelden daarvoor een standaard template waarin we alle relevante parameters invullen. Zo komen we snel tot een eerste concept dat we daarna in nauwe afstemming met de opdrachtgever verder finetunen.

De supply chain stopt niet als de goederen gelost zijn in het filiaal van een retailer. SCEX optimaliseert de supply chain tot in de winkel. We bezoeken de winkels, analyseren processen, komen met praktische verbeterpunten en ondersteunen bij de implementatie.

Toolbox SCEX
 • Effectiviteit van WMS
 • Inrichten en optimaliseren magazijn
 • Filiaallogistiek

Supply Chain Planning College

Supply Chain Planner, Masterplanner, Demandplanner, Ketenplanner, Supply & Demand Planner….verschillende benaming voor functies met als belangrijke taken het managen van de voorraad, werken aan een betrouwbare forecast en het opstellen en realiseren van bestelplannen. Bij veel bedrijven die hun voorraad besturen met een planningsafdeling weten ze ondertussen hoe belangrijk het is om goede planners te hebben. En ook hoe moeilijk het is om ze te vinden. Niet zonder reden zijn er vandaag de dag duizenden vacatures voor planners te vinden.

We krijgen van veel opdrachtgevers de vraag of we planners kunnen leveren en dat heeft ons ertoe gebracht om samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) het Supply Chain Planning College (SCPC) te starten. Het SCPC stoomt jonge, talentvolle logistici (HBO-niveau, studie Logistiek Management) klaar voor de rol van supply chain planner. Samen met de HAN ontwikkelen we de minor Supply Chain Planning. Toegespitst op de rol van planner in productie- en handelsbedrijven, bij retailers en E-commercebedrijven. Naast kennisoverdracht en toepassing daarvan besteden we veel aandacht aan ontwikkeling van praktische vaardigheden.

Het SCPC werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Casuïstiek van partners uit het bedrijfsleven is belangrijke input tijdens de minor. Getalenteerde studenten met ambitie en gedrevenheid volgen het speciale afstudeertraject bij een van de deelnemende bedrijven. Gevolgd door een traineeship als supply chain planner als het afstudeertraject met goed gevolg is afgesloten.

De ‘young potential’ werkt gedurende één jaar als supply chain planner bij een van de bedrijven aangesloten bij het SCPC. Daarbij op de werkplek en tijdens maandelijkse ‘terugkomdagen’ gecoacht door het SCPC. Deelnemende bedrijven betalen het SCPC een vergoeding voor elke gecontracteerde trainee. Daarnaast ontvangt de trainee een marktconform salaris.
Bedrijven profiteren niet alleen van de instroom van gekwalificeerde topstudenten, maar krijgen bovendien toegang tot kennis en expertise van HAN en SCEX, kunnen cases en opdrachten inbrengen en worden uitgenodigd voor alle evenementen en kennissessies die worden georganiseerd.

De minor Supply Chain Planning van het SCPC start in het schooljaar 2018-2019 met meer dan 10 studenten. Interesse om ook samenwerkingspartner te worden van het SCPC en daarmee een unieke kans te krijgen om beste studenten voor uw bedrijf te werven?

Bekijk onze propositie, stuur ons een e-mail en we vertellen u graag meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Supply Chain Planning College
 • Talentvolle, gemotiveerde studenten voor de rol van planner
 • Nauwe samenwerking met het Hoger Beroepsonderwijs
 • Intensieve begeleiding van SCEX

Handige Tools

SCEX heeft een aantal handige softwaretools ontwikkeld die direct inzetbaar zijn in uw dagelijkse operatie. De softwaretools van SCEX hebben geen ondersteunende software zoals ERP of WMS nodig. Geen grote investeringen vereist. De tools zijn snel te implementeren en eenvoudig in het gebruik.

De tools zijn pragmatische oplossingen voor dagelijks terugkerende operationele uitdagingen. We blijven ze aanscherpen en ontwikkelen. Want iedere dag proberen we te leren van de uitdagingen waar u mee geconfronteerd wordt. Onze uitdaging is om u daar zo goed mogelijk in bij te staan. Met dienstverlening én handige tools.

Een van onze software-oplossingen is een helder en begrijpelijk KPI-dashboard voor uw magazijn. Het bevat de belangrijkste graadmeters die de efficiëntie en kwaliteit van uw magazijn op een grafisch visuele, heldere en begrijpelijke manier weergeven. U leest de data in en onze handige tool doet de rest. Door het KPI-dashboard krijgt u meer gevoel bij het rendement van uw logistieke operatie en waar de knelpunten zich bevinden.

Met de slot- en dockplanningstool wordt u de dirigent van uw inkomende goederenstroom. Uw leveranciers krijgen de mogelijkheid in een portaal een aflevermoment te selecteren, binnen de door u gestelde kaders. Zo behoudt u de volledige regie maar wordt onnodig werk uit handen genomen. Dit alles zonder inzet van Excel en in een fraai vormgegeven grafisch jasje.

SCEX ontwikkelt pragmatische en fraai vormgegeven softwaretools waarbij gebruiksgemak voorop staat. Zo biedt SCEX u eenvoudig te implementeren oplossingen die u helpen de grip op uw dagelijkse operatie te vergroten. Nu en in de toekomst.

Swiss Army
 • Pragmatisch
 • Fraaie vormgeving
 • Eenvoudig te implementeren