Symbiose van vraagvoorspelling en ketensamenwerking leidt tot grotere beschikbaarheid

Voorspellen wat de klant wil, gaat nooit perfect. Wie samenwerkt in de keten vergroot zijn reactiesnelheid op veranderingen in de markt. Ongewisheden zullen er altijd zijn en blijven. Juist daarom is het van belang – om niet te zeggen: een voorwaarde – dat het anticipatievermogen van de eigen organisatie en ketenpartners soepel functioneert.

Ketensamenwerking

Voor bedrijven met een gezond winstoogmerk is het dubbel vervelend als de vraagvoorspelling niet klopt. Nog erger is het als de vraag groter is dan het aanbod. Dan wordt niet alleen omzet gemist, de kans is groot dat de klant een keertje bij de concurrent gaat neuzen. Dus moet de vraag beter worden voorspeld, is vaak de reactie. Zodanig dat de juiste voorraad, op de juiste plek ligt en dan ook nog ‘s op het juiste moment. Theoretisch niks tegen in te brengen. Maar de praktijk is niet perfect. Waar we steeds meer vertrouwen op software en data wordt het belang van samenwerking tussen ketenpartners hierbij vaak onderschat.

Voorspellen blijft lastig

De kwaliteit van de vraagvoorspelling is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Sterker nog, menig studie laat zien dat beter op software kan worden vertrouwd dan zelf te veel aan de knoppen te willen komen. Bij het opstellen van forecasts beschikt een softwarepakket immers over veel meer variabelen. De vraagvoorspelling is allang niet meer gebaseerd op louter historische afzet.

Trends, seizoenen, productcyclussen, nieuwe producten, klimatologische omstandigheden, lokale evenementenkalender, reclameacties, influencers, sociale media en nog veel meer factoren worden tegenwoordig betrokken bij het doen van vraagvoorspelling. Aan de ketenplanner om op basis van zoveel mogelijk beschikbare én relevante data een juiste forecast te maken. Om daarna alles uit de kast te halen om te zorgen voor maximale voorraadbeschikbaarheid met liefst een aantrekkelijke rotatie zodat ook de financieel directeur gerust kan worden gesteld.

Ondanks al die data, hulpmiddelen en algoritmes blijkt de praktijk weerbarstig en blijft voorspellen behoorlijk lastig, vooral waar het de toekomst betreft. De perfecte voorspelling is van zoveel factoren afhankelijk dat het optimum in de praktijk niet wordt bereikt.

Echte voorspellers

Verzamelen van data met zoveel mogelijk diverse factoren is gewoon hard werken. Iemand die elke donderdag naar de film gaat, zal dat, volgens het voorspellingsmodel, ook de komende donderdag weer doen. Wie evenwel te horen krijgt dat deze persoon zijn been gebroken heeft, zal die voorspelling niet zo gauw doen. Statistische modellen zullen altijd hinder ondervinden van onverwachte gebeurtenissen of ontbrekende informatie. Die onzekerheid maakt de toegevoegde waarde van een expertbeoordeling alleen maar groter. Om niet te zeggen: noodzakelijk!

Waarom niet te rade gaan bij de enige echte vraagvoorspellers: de potentiële klanten? Over hen weten we steeds meer en de desbetreffende informatie laat zich steeds makkelijker ontsluiten. Zo worden data van sociale media gebruikt bij vraagvoorspelling. Ook het Google-zoekgedrag is bijvoorbeeld een goede voorspeller. Zo ziet de farmaceutische industrie weken vooruit een griepepidemieën aankomen en kan men de voorraad geneesmiddelen strategisch spreiden over de potentiële ziektegebieden en zo slim inspelen op de te verwachten vraag. Ook influencers en promotiecampagnes hebben de kracht de vraag te sturen en benutten steeds meer bedrijven data van pre-reserveringen of lokale productintroductie om hun vraagverwachtingen te toetsen bij de klant.

Wendbaar door de keten

Al blijft het, door de mix van harde en zachte factoren plus interne en externe informatiebronnen, een complexe zaak, we zijn op steeds meer manieren in staat om vraagvoorspelling te optimaliseren. Maar juist omdat vraagvoorspelling nooit perfect zal kunnen zijn én blijven, komt nut en noodzaak van ketensamenwerking nog meer in de schijnwerpers te staan.

Geen forecast is in steen gehouwen. Ongewisheden zullen er altijd zijn en blijven. Juist daarom is het van belang – om niet te zeggen: een voorwaarde – dat het anticipatievermogen van de eigen organisatie en van de ketenpartners soepel functioneert. Wendbaarheid van de keten is essentieel. Wellicht blijken de ketenpartners wel hele goede experts als het gaat om juist inschatten van de vraagvoorspelling. Met flexibele leveranciers kunnen onverwachte wijziging in de vraagvoorspelling worden opgelost. Is de interne logistiek elastisch, dan kan een voorraad op het laatste moment nog anders worden herverdeeld.

Laten we ons daarom niet blindstaren op wat data en software te bieden hebben. Wie zo dicht mogelijk in de buurt wil komen van de juiste voorraad op de juiste plek op het juiste moment, omarmt de keten, deelt de forecast met iedere schakel in de keten en is wendbaar tot en met!

Tinus Weijkamp

artificial-intelligence

Gerelateerde blogs

Bekijk alle blogs