SCEX in beeld

Wie we zijn

SCEX helpt bedrijven in de supply chain aan meer korte en lange termijnrendement. We koppelen denkkracht aan daadkracht en werken vanuit een integrale visie. We ordenen ketens, versnellen aanvoerlijnen, optimaliseren processen, verhogen servicelevels, verlagen ketenkosten en zorgen voor meer rentabiliteit van de voorraad.

SCEX staat voor lullen én poetsen. Onderbouwd met gefundeerde analyses en heldere rapportages helpen we onze opdrachtgevers bij het stroomlijnen van hun aanvoer- en distributieketens. En natuurlijk zijn we ook van de partij bij de implementatie van onze oplossingen. Want papier is geduldig en ons hart ligt zeker ook bij de pragmatische vertaling van onze ideeën naar de werkvloer.

SCEX helpt ondernemers de stap ‘van rennen naar plannen’  te maken. We brengen rust en overzicht en zorgen voor meer pro-activiteit in denken en doen. Het aantal te blussen brandjes moet in onze ogen in veel organisaties omlaag zodat management en medewerkers weer in control komen en de juiste dingen kunnen doen.

SCEX werkt van boardroom tot lockerroom en weet gemakkelijk vertrouwen te winnen op alle niveaus. We spreken de taal van de bestuurder, klankborden met het management en sparren met de ondernemer. Met hetzelfde gemak begeven we ons op de werkvloer om met teamleiders, supervisors en uitvoerenden te werken aan duurzame verbetering. Hoe dan ook staan we zij aan zij met onze opdrachtgevers.

SCEX biedt pragmatische adviezen, daadkrachtig interim-management, transformatieprogramma’s, energieke business games, nuchter projectmanagement en verrassende workshops, presentaties en evenementen. Met onze gedegen kennis en jarenlange ervaring weten we wat er speelt in de markt, zijn we op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen en beschikken we over een uitgebreide gereedschapskist met handige hulpmiddelen, templates en softwaretools.

Supply Chain Interim
 • Daadkrachtig
 • Pragmatisch
 • Ondernemend
Ruurd Jellema
Tinus Weijkamp
Wouter Eerkens
Guus v/d Elzen
Hans de Wit
Willem v/d Berg
Casper Jansen

Wat ons drijft

SCEX helpt bedrijven bij het oplossen van problemen. Wij worden er blij van als ondernemers door onze ondersteuning beter kunnen inspelen op kansen en makkelijker kunnen omgaan met de uitdagingen van nu en straks. Onze passie voor logistiek, inkoop en supply chain willen we graag inzetten om voor onze opdrachtgevers het verschil te kunnen maken zodat zij een duurzaam concurrentievoordeel kunnen verkrijgen.

Hard werken zit in onze natuur en voor ons is het vanzelfsprekend om er te zijn er op de tijden dat het nodig is. Het team van SCEX is zeer gedreven en gepassioneerd en probeert het beste uit zichzelf en anderen naar boven te halen. We zijn ons voortdurend bewust van onze rol en stellen ons open en dienstverlenend op. Ons enthousiasme proberen we door te geven zodat er snel energie ontstaat om samen aan de slag te gaan.

We voelen ons snel thuis bij onze opdrachtgevers en passen ons gemakkelijk aan aan de cultuur en mores ter plaatse. Plezier maken, wederzijds vertrouwen en werken in een open sfeer zijn uitgangspunten in onze aanpak. We hebben oog voor problemen op elk niveau en proberen snel hulp te bieden als de omstandigheden daarom vragen. Waar nodig nemen we afstand en oberveren en analyseren we door uit te zoomen.

Uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we bij elke opdracht werken aan het vergroten van het vakmanschap van management en medewerkers. Als zij kunnen leren van onze kennis en expertise dan zorgt dat ervoor dat hun waarde voor de organisatie toeneemt en toekomstige problemen kunnen worden voorkomen dan wel sneller kunnen worden opgelost. In onze ogen is het onze plicht om mensen te helpen om te leren, te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

 • Aantrekkelijke werkgever
 • Betere concurrentiepositie
 • Meer rendement

Wat we doen

De kern van het werk van SCEX bestaat uit het oplossen van problemen in de logistieke keten. We bieden een mix van activiteiten en de specifieke situatie bij de opdrachtgever bepaalt onze inzet. Een standaardoplossing komt vrijwel nooit voor want elke situatie is uniek. Wel zit er grote analogie in het type uitdagingen waarmee bedrijven in de supply chain te maken hebben. Daar hebben we een set van oplossingen voor ontwikkeld die we makkelijk kunnen aanpassen aan de gesignaleerde problematiek. Gestandaardiseerd maatwerk noemen we dat.

We bieden oplossingen voor zowel korte als lange termijn waarbij het altijd onze ambitie is om voor onze opdrachtgever blijvende verbeteringen te realiseren. Onze aanpak kenmerkt zich door een hoge dosis pragmatisme en realiteitszin en we worden graag heel concreet. Voor dikke rapporten is SCEX niet het aangewezen bureau.

Veel van onze opdrachten starten we met een Quick Scan waarbij we volgens een vast stramien en binnen een kort tijdsbestek een gestructureerde analyse maken van een situatie bij de klant. Zo’n scan resulteert dan in een actieplan waarbij we samen met de opdrachtgever vaststellen wat de prioriteit en volgorde van de acties is die we gaan ondernemen om te komen tot verbeteringen.

Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een adviestraject, de inzet van een interim-manager, projectmanagement of het ontwikkelen en begeleiden van een transformatieprogramma. In onze gereedschapskist zijn onder meer energieke business games, handige softwaretools en thematische workshops te vinden. Allemaal gericht op zaken als het optimaliseren van processen, het stroomlijnen van ketens, het vergroten van vakmanschap, het verbeteren van kwaliteit en het verhogen van betrouwbaarheid en service-levels. Meer rendement uit de keten dus.

Toolbox SCEX
 • Advies
 • Management
 • Business games

Waar we in geloven

Van onze opdrachtgevers horen we terug dat ze graag met ons werken omdat we over veel parate kennis beschikken, een pragmatische aanpak hanteren en in staat zijn om snel het vertrouwen van mensen in de organisatie te winnen. Fijn om die feedback te krijgen want dat is hoe we graag gezien willen worden: pragmatische professionals waarmee het prettig werken is.

De confrontatie gaan we niet uit de weg; op geen enkel niveau. Want dat is onze rol vinden wij. Confrontatie is soms nodig om problemen bloot te leggen en beweging te forceren. Part of the game. En over spelen gesproken: we spelen graag business games, maar het spelen spelletjes laten we graag aan anderen over.

SCEX wil meningen en emoties graag onderbouwd zien met feiten en cijfers. We duiken daarom met plezier in de data om met gefundeerde analyses en heldere rapportages duidelijk te maken hoe het echt zit. Aan data is vaak geen gebrek, wij proberen er informatie van te maken en deze zo te presenteren dat voor iedereen duidelijk wordt hoe het echt zit.

SCEX gaat voor supertevreden opdrachtgevers. Als we iets niet weten of kunnen, zullen we dat melden. En indien gewenst en waar mogelijk zorgen zoeken we naar een alternatief. We beschikken daartoe over een groot netwerk van gekwalificeerde collega’s Wederzijds vertrouwen vormt een belangrijke basisvoorwaarde voor succes.

Ons commitment is 24/7 en onze beschikbaarheid is ruim. We zijn er als het nodig is: ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat of in het weekend. Transparantie in onze tijdbesteding vinden we vanzelfsprekend en voor opdrachtgevers die dat willen zijn we met plezier bereid om op basis van een succesfee te werken.

Supply Chain Excellence
 • Pragmatisch
 • Feiten en cijfers
 • Commitment

Hoe we dat bewijzen

SCEX heeft in de afgelopen jaren voor tal van opdrachtgevers in binnen- en buitenland mogen werken aan het verhogen van het rendement. Gezamenlijk hebben we tientallen projecten in logistiek, inkoop en supply chain uitgevoerd. We opereren voor een brede range aan ondernemingen: van beursgenoteerde multinationals tot familiebedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Onze focus ligt op procesgestuurde bedrijven met een fysieke goederenstroom. Opdrachtgevers van SCEX bevinden zich op alle plaatsen in de keten: productiebedrijven, importeurs, groothandels, retailers, webwinkels en logistieke dienstverleners.

We hebben een diverse en brede, bedrijfskundige achtergrond en pakken onze projecten vanuit een integraal perspectief en een holistische visie aan. Omdat de ontwikkelingen in ons vakgebied razendsnel gaan, zijn we voortdurend bezig om onze kennis op te frissen en uit te breiden. Onze boekenkast is ruim gevuld met vakliteratuur en ons uitgebreide netwerk binnen toeleverende bedrijven en binnen het onderwijs (hogescholen en universiteiten) stelt ons in staat om snel toegang te krijgen tot nieuwe kennis, producten en diensten. Alle kennis en ervaring delen we voortdurend met onze opdrachtgevers zodat zij laagdrempelig kunnen profiteren van onze expertise.

Adviesopdrachten die we hebben uitgevoerd zijn onder meer het selecteren en implementeren van automatiseringsoplossingen (met name ERP, WMS en planningstools), scans van de effectiviteit van het gebruik van ERP-systemen, begeleiden van tenders voor het uitbesteden van transport en warehousing, voorraadreductieprogramma’s, organiseren en begeleiden van verhuizingen, ontwikkelen en implementeren van oplossingen voor omnichannel problematiek en het ontwerp en de inrichting van distributiecentra.

Interimposities hebben we bekleed op alle niveaus in de organisatie: directeur supply chain, logistiek manager, programmadirecteur, operations manager, masterplanner, manager merchandising & sourcing, supply chain planner en projectmanager.

Voor tal van opdrachtgevers hebben we trainingsprogramma’s opzet en uitgevoerd. We speelden honderden business games en hebben meerdere integrale supply chain transformatieprogramma’s ontwikkeld en begeleid.

Kiosk Olympische Spelen 2012
 • Ruime ervaring
 • Gedegen kennis
 • Brede inzetbaarheid