Uw uitdagingen

Technologie omarmen

Technologie heeft een steeds prominentere plek in onze samenleving. Met onze telefoon zijn we altijd en overal bereikbaar, doen we onze boodschappen en bestellen we de tickets voor een concert. Onze auto rijdt ons zelfstandig naar de concertzaal en de beveiligers aan de deur zijn vervangen door een automatisch systeem dat ons digitale ticket controleert en ons identificeert. uitdagingen

Technologie kan zo simpel zijn als het ondersteunen van een menselijke handeling, maar kan ook veel verder gaan door bijvoorbeeld met behulp van technologie nieuwe processen in te richten. Toepassing van technologie maakt processen efficiënter en de variatie in uitvoering van werkzaamheden kleiner. Technologie kan ingezet worden om processen te standaardiseren en tegelijkertijd meer maatwerk voor de klant mogelijk te maken. Repeterende werkzaamheden worden geautomatiseerd waardoor medewerkers zich kunnen focussen op meer uitdagende, waarde toevoegende activiteiten.

De toepassing van technologie zorgt ook voor meer afhankelijkheid. Zonder internet komen orders niet meer binnen en zonder de computer krijgen we niets meer de deur uit. Een scanner die niet werkt zorgt voor veel vertraging in het logistieke proces. Bij het inrichten van onze bedrijfsprocessen zullen we die afhankelijkheid in ogenschouw moeten nemen en moeten werken aan plan B.

Technologie levert een belangrijke bijdrage aan het verlagen van kosten en vergroten van klanttevredenheid voor bedrijven die procesmatig werken en een fysieke goederenstroom hebben doordat processen beter en sneller verlopen.

SCEX omarmt nieuwe technologie en is altijd op zoek naar nieuwigheden die de ketens van onze opdrachtgevers kunnen versnellen. We verdiepen ons in innovaties in de logistieke keten en waar mogelijk schaffen we toepassingen zelf om te onderzoeken hoe en of het werkt. En die kennis en ervaring delen we natuurlijk met plezier met onze opdrachtgevers.

Warehouse robotisering
 • Herinrichten van processen
 • Werken aan plan B
 • Technologie omarmen

Ketens versnellen

Snelheid fascineert ons. Versnellen nog meer. Jezelf Max Verstappen of Tom Dumoulin wanen. Organisaties willen voortdurend versnellen: anticiperen op veranderende omstandigheden en concurrenten de pas afsnijden. Kortere doorlooptijden en snellere levertijden. Relevante informatie meteen beschikbaar.

De essentie is om te versnellen met behoud of verbetering van kwaliteit. Anders heeft versnellen geen zin. We willen kortere doorlooptijden en snellere levertijden. En tegelijkertijd een hogere kwaliteit en betere servicelevels. Een keten hoeft niet altijd in de hoogste versnelling te draaien. Zolang er maar de ruimte is om te versnellen als de situatie daarom vraagt.

Het toepassen van nieuwe technologie biedt prima kansen om ketens te versnellen. Webportals geven realtime inzicht in de vraag- en aanbodontwikkeling in de keten, inzet van RFID maakt 24/7 tracking & tracing mogelijk en met toepassing van Internet-of-Things kunnen we zelfs apparaten en ladingdragers laten ‘communiceren’.

Een belangrijke ontwikkeling is blockchain. Deze technologie versnelt de keten structureel door het aantal schakels te verlagen; voor transacties gebaseerd op vertrouwen is geen derde partij meer nodig en deze kunnen daardoor veel sneller uitgevoerd worden. Ook leidt het tot meer transparantie in de keten: voorgaande transacties zijn voor alle deelnemers aan de blockchain zichtbaar. Sommige blockchains hebben de mogelijkheid om ‘slimme contracten’ te maken die met behulp van een formule bepalen onder welke omstandigheden en wanneer bepaalde acties uitgevoerd dienen te worden. Hoeveel snelheid wilt u hebben?

SCEX helpt opdrachtgevers aan meer snelheid in de keten en aan een groter acceleratievermogen. Door het verminderen van schakels, standaardisatie van processen slimme inzet van ICT en toepassing van actuele technologie. Samen zoeken we uit wat voor u werkt en met welke combinatie de meeste rendement te behalen valt. En zo bent u weer helemaal bij de tijd.

Formula 1
 • Accelereren
 • Ketens verkorten
 • Technologie slim inzetten

Wendbaar organiseren

Souplesse. Lenigheid. Ritme. Coördinatie. Snelheid. Wendbare organisaties kunnen goed omgaan met onzekerheid en turbulentie. Ze passen zich voortdurend aan en zijn daardoor beter dan starre concurrenten in staat om te overleven.

Wendbaarheid omvat meer dan flexibiliteit. Bij flexibiliteit is er input van buiten nodig, terwijl dat bij wendbaarheid in de organisatie zelf zit. Wendbaarheid kunnen we breed opvatten, als typering van een organisatiecultuur waar eigen initiatieven worden toegejuicht (zelfs als achteraf blijkt dat het helemaal niet zo’n goed idee was) en medewerkers en de gewoonste zaak van de wereld vinden om met elkaar en met klanten samen te werken. Creativiteit staat er hoog in het vaandel. Bedrijven die zo werken, schoppen het vaak ver.

Voor bedrijven is het vergroten van de wendbaarheid van de ketens een belangrijk thema. Doelen worden eerder worden gehaald en kosten zijn beter in de hand naarmate de schakels in een keten vaster in elkaar grijpen. Voor organisaties met een omnichannel-propositie zijn wendbare ketens zelfs onmisbaar. De hedendaagse klant wil z’n goederen immers zonder wachten overal en altijd kunnen kopen, bestellen, afhalen en terugbrengen. Zeven dagen in de week. Vierentwintig uur per dag. Op elke plek die voor de klant handig is. Dat vraagt veel van de organisatie en haar medewerkers. Hoe beter dergelijke processen gestandaardiseerd zijn, hoe meer ruimte er komt om in te spelen op het onverwachte.

 SCEX helpt opdrachtgevers aan meer wendbaarheid door bouwstenen voor stabiele, gestandaardiseerde en robuuste werkprocessen te implementeren. En door vervolgens te zorgen voor onder meer heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, werkinstructies, functieprofielen, kwaliteitsstandaarden en servicelevels. Zo komen we tot een structuur die nodig is om processen goed te beheren en te beheersen en creëren we een basis die ruimte geeft voor initiatief en creativiteit.

 • Aanpassingsvermogen
 • Standaardisatie van processen
 • Ruimte voor initiatief en creativiteit

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet alleen een deftige marketingkreet. Steeds meer ondernemers vinden het hun morele verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het welzijn van de mens en aan een beter klimaat. En steeds meer ondernemers zien aan hun financiële resultaten dat het loont. Bedrijven die duurzaam opereren vinden enthousiaste klanten op hun pad en zien dat terug in hun winst- en verliesrekening.

Een duurzaam proces kan uitgevoerd worden zonder de aarde uit te putten. Duurzame producten worden gemaakt met duurzame processen. Een duurzame onderneming verbruikt zo min mogelijk eindige materialen en brengt zo min mogelijk schade toe aan mens en milieu. Een uitdaging die steeds eenvoudiger te realiseren is door de beschikbaarheid van nieuwe technologieën.

Wet- en regelgeving dwingt bedrijven om steeds duurzamer te ondernemen en belastingen op afvalstoffen stimuleren bedrijven de hoeveelheid afvalstoffen te verlagen. Processen moeten worden aangepast om te voldoen aan wetgeving en om producten gecertificeerd te krijgen. Jonge mensen willen graag werken bij bedrijven die duurzaam opereren.

Duurzaamheid in de keten kan heel letterlijk worden genomen: zonnepanelen op het dak van uw DC, LED-verlichting aan het plafond, hergebruik van restwarmte, biodiesel als brandstof, optimaliseren van verpakkingen, inzet van elektrische voertuigen tot aan een fietsplan voor uw medewerkers. Duurzaamheid kan ook een gedachtengoed zijn dat u verweeft in alle facetten van het ondernemerschap. Een manier van leven.

Voor SCEX is duurzaam ondernemen een ‘no brainer’: het levert u niet alleen een zuiver geweten op, maar ook een betere concurrentiepositie, gemotiveerde medewerkers, nieuwe klanten en onder aan de streep meer winst. Tel uw zegeningen. We geven op pragmatische wijze invulling aan duurzaamheid. Duurzaamheid is geen doel op zich maar kan uitstekend hand in hand gaat met bijvoorbeeld meer productinnovatie, aantrekkelijk werkgeverschap en meer rendement.

 • Aantrekkelijke werkgever
 • Betere concurrentiepositie
 • Meer rendement