Operational Excellence (OpEx): 7 checks

Operational Excellence (OpEx), wat is dat nou precies? Oorspronkelijk werd OpEx gezien als een manier om standaard producten en diensten tegen de laagste kosten te leveren (of te streven naar de allerhoogste efficiëntie) (zie Treacy & Wiersema, 1995), maar deze opvatting is inmiddels uitgebreid. De algemene consensus is nu dat het bij Operational Excellence gaat om het betrouwbaar en op het juiste moment ontwikkelen, realiseren en leveren van de juiste producten en diensten (waarmee de juiste klantwaarde wordt gerealiseerd) tegen de laagst mogelijke integrale kosten.

Ik hoor sommigen van jullie al denken, maar dat geldt toch niet voor ons? Want kijk, de verkopen zijn goed, de marges nog beter, dus waar maak jij je nu druk om? Zolang de groei aanhoudt, zullen organisaties efficiëntie verbeteren en behouden niet erg hoog op de agenda zetten, want het gaat toch goed?

Met de wind mee fietsen, dat kunnen velen, maar helaas maken wij van SCEX vaak mee dat ieder bedrijf toch een keer aan de beurt is, en je onverwachts tegen de wind in moet fietsen. Wil je als bedrijf nog steeds van die prachtige EBITDA cijfers halen, wacht dan niet op dat moment en begin nu direct om met Operational Excellence (OpEx) een strategische keuze te maken binnen uw organisatie. Hierdoor word je “beter, sneller, goedkoper en wendbaarder”, waardoor je de klant beter gaat bedienen.

Operational Excellence SCEX

Als je Operational Excellence intikt op Amazone.com krijg je 214 boeken, maar uiteindelijk geloven wij dat de volgende 7 belangrijke OpEx checks jullie het snelst op weg zullen helpen…

Check 1: Focus op ‘Customer Value’

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning”.

– Bill Gates

Bieden wij nog wel toegevoegde waarde voor de klant en op welke manier ? Customer value is dynamisch, vraag daarom ook regelmatig feedback van uw klanten en ontwerp producten en diensten die klanten echt willen hebben. Alle niet waarde toevoegende activiteiten kunt u elimineren. Mooi voorbeeld hiervan zijn snelle verzendingen, de ene klant vindt dit super belangrijk en de andere klant minder. Focus op Customer Value staat daarom ook op nummer 1.

Check 2: Weet waar je staat

“If you can’t measure it, you can’t improve it.”

– Peter Drucker

Wat is het doel ? De visie en de missie moeten leven bij iedereen in het bedrijf en iedereen moet met hetzelfde doel bezig zijn. Ook is het belangrijk om dit constant te meten, zodat je weet of je voor of achter loopt t.o.v. het doel. Dit doe je niet 1 keer, maar dit is een proces en dit moet gaan leven binnen een bedrijf. Dit zal veranderingen met zich mee gaan brengen en weinig mensen vinden het in het begin leuk om uit hun “comfort zone” te moeten komen. SMARTER KPI’s zijn daarom zeer belangrijk om te monitoren of we doen wat we afgesproken hebben. (Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Time phased-Explainable-Relative Key Performance Indicators).

Check 3: Gemotiveerde en bekwame mensen

“Great companies don’t hire skilled people and motivate them. They hire motivated people and inspire them.”

– Simon Sinek

Alles draait om gemotiveerde en bekwame mensen die in de ambities van de organisatie geloven en samen een gemeenschappelijk doel nastreven. Ontwikkeling van hun vaardigheden en talent blijft erg belangrijk en de manager speelt hierin een ondersteunende rol. De manager heeft ten alle tijde een voorbeeldfunctie, en leidt zijn mensen de weg. Je wilt als manager mensen om je heen verzamelen die beter zijn of kunnen worden dan jijzelf en die jou als manager uitdagen om dat gezamenlijke doel te behalen.

Check 4: Teamplayers

“The whole is greater than the sum of its parts.”

– Aristotle

Een team vormen vraagt inzet van ieder lid. Iedereen zal moeite moeten doen om teamspirit te creëren. Teamplayers maken het verschil. Een succesvol team kan zijn taak snel en effectief uitvoeren, zelfs onder grote druk.  Daarbij is een juiste instelling allesbepalend bij het bouwen van een team. Een team vormen, bevordert kameraadschap en brengt positieve energie in de groep. We moeten af van het eilandjes denken en elkaar de schuld geven. Samenwerken, elkaar scherp houden, inspireren, respecteren en het bij elkaar aanwakkeren van creativiteit, zijn belangrijke succesfactoren.

Check 5: Standaarden als basis voor verbetering

“It’s not about being the best. It’s about being better than you were yesterday.”

– Unknown

Het is van belang om de organisatie zorgvuldig en consistent in te richten. Maak heldere afspraken over de rollen, hulpmiddelen en de manier van werken om Uniformiteit en betrouwbaarheid te realiseren. Let wel, we hebben het hier niet over dikke proceduremappen, maar over het helpen van mensen om gestructureerd naar hun eigen werk te kijken en van daaruit te verbeteren. Standaarden zijn de basis voor verdere verbetering. Mooi hulpmiddel hierbij is “5S”, een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt.

Check 6: Kaizen – Continu verbeteren

“Without standards, there can be no (Kaizen) improvement”

– Taiichi Ohno

Kaizen betekent ‘continu verbeteren’ en is een georganiseerd gebruik van gezond verstand om kosten te besparen, kwaliteit te verhogen, levertijden te verkorten en klanttevredenheid te vergroten. Kaizen is een cultuur en niet zozeer een stappenplan of model. Dat kan dus best lastig zijn, als je aan de ene kant gaat standaardiseren en iedereen met hetzelfde doel bezig is, en je tegelijk durft aan te passen wanneer de situatie dat vereist.

Check 7: The Big Picture

“However tight things are, you still need to have the big picture at the forefront of your mind”

– Richard Branson

Focus op de individuele principes is prima, zolang je maar ‘The Big Picture’ voor ogen blijft houden. De organisatie kan alleen maar succesvoller worden als alle checks meedoen, en op die manier creëren we een excellente organisatie, die ook bij een beetje tegenwind succesvol zal blijken.

Volg ons op Linkedin voor meer handige checklists voor logistiek, supply chain en inkoop.

7 checks wms

Gerelateerde blogs

Bekijk alle blogs

Overtuigd? Of heeft u nog vragen waar we in geloven als ketenversnellers. In de nieuwsbrief krijgt u antwoorden en blikken we vooruit wat ons beweegt.

In Suppleye vindt u alles over de laatste trends en ontwikkelingen in de vorm van artikelen, columns, handige checklists en nog veel meer. Welke categorie is voor u interessant? Als u niks wilt missen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.

Inschrijven