dekamarkt

SCEX helpt DekaMarkt bij optimalisatie e-fulfilment

Het aandeel klanten dat de supermarkt liever online bezoekt groeit snel. Sinds het najaar van 2019 werkt supermarktketen DekaMarkt samen met SCEX aan het optimaliseren van de productiviteit en efficiëntie van de e-fulfilment operatie. De ontwikkelingen rondom COVID-19 brengen dit in een stroomversnelling. De samenwerking tussen SCEX en DekaMarkt is zowel effectief en plezierig. In een kort tijdsbestek is een reeks verbeteringen voor de korte termijn geïmplementeerd en wordt het fundament voor toekomstige groei gereed gemaakt. Graag vertellen we over de succesvolle samenwerking tussen SCEX en DekaMarkt.

Digital Fulfilment Center (DFC)

DekaMarkt is onderdeel van Detailresult Groep. Naast de 81 DekaMarkt winkels wordt het uitgebreide en zorgvuldig geselecteerde assortiment ook via dekamarkt.nl aangeboden. Begin 2019 nam DekaMarkt hun zogenoemde Digital Fulfilment Center (DFC) in gebruik. Sinds de opening hiervan worden de online DekaMarkt klanten niet meer beleverd vanuit winkels maar vanuit dit centrale e-commerce distributiecentrum, in combinatie met drie hubs. ‘Het DFC biedt ons zowel flexibiliteit om onze propositie verder te kunnen ontwikkelen als schaalbaarheid voor toekomstige groei. Beide aspecten zijn essentieel om ook in de toekomst goed in te kunnen blijven spelen op de (online) behoeften van onze klanten.’ aldus Thijs Nootenboom, Business Development Manager bij Detailresult Groep.

De transitie van het picken van online orders in negen winkels naar een gecentraliseerde e-commerce operatie is een flinke. SCEX werd ingeschakeld om de operationele verbeterpunten en potentie van het DFC inzichtelijk te maken, middels de inzet van een Quick Scan. De doelstelling daarbij was enerzijds het op korte termijn verbeteren van de productiviteit in het DFC, alsmede het realiseren van operationele verbeteringen op de (middel)lange termijn.

Quick Scan

Een SCEX Quick Scan kan worden ingezet voor zowel een hele supply chain operatie als specifieke onderdelen daarvan. Zie het als een thermometer die in korte tijd de vitaliteit van jouw operatie inzichtelijk maakt. Door een mix van interviews, data-analyse, workshops, observaties op de werkvloer en het meelopen in de operatie wordt alle relevante informatie verzameld. Alle belangrijke aspecten worden belicht waaronder processen en werkwijzen, lay-out en inrichting, IT, management en medewerkers en KPI’s en rapportages. En ook de onderlinge samenhang daartussen is een belangrijk aandachtspunt. Op basis van de geïdentificeerde knelpunten wordt een verbeterplan opgesteld, gerangschikt op basis van inspanning versus impact. Zo helpt SCEX bij het direct plukken van het laaghangend fruit maar wordt ook ondersteuning geboden bij het zetten van de juiste stappen voor de langere termijn.

De eerste stappen

Op basis van de bevindingen uit de Quick Scan bij DekaMarkt is de transitie naar een logistiek gedreven e-fulfilment operatie ingezet. ‘Op korte termijn werden onder meer de lay-out en inrichting van het DFC geoptimaliseerd, lag de focus op het verbeteren van het voorraadbeheer en het minimaliseren van derving, hebben we het assortiment kritisch onder de loep genomen en zijn diverse werkzaamheden op een andere wijze georganiseerd ten behoeve van een vloeiender en beheersbaarder proces.’, licht Thijs Nootenboom toe. ‘Tevens hebben we, onder leiding van SCEX, een traject doorlopen voor het selecteren van een adequaat WMS. Zo willen we ook in de toekomst onze online-klanten een goede service blijven bieden alsmede de productiviteit van het DFC blijvend verhogen.’

Stroomversnelling

Een aantal weken geleden werd de impact van COVID-19 goed zichtbaar in heel Nederland. DekaMarkt werd geconfronteerd met een snelgroeiend aantal online orders. Een mooie kans om de online potentie ten volste te benutten, maar niet zonder uitdagingen. Sneller dan verwacht moeten de juiste maatregelen getroffen worden om de operatie snel maar beheersbaar op te schalen. Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Ook hier wisten SCEX en DekaMarkt elkaar makkelijk te vinden. In korte tijd is een scenario-studie opgezet waarbij alle facetten van de operatie worden belicht. Naast de te treffen mitigerende maatregelen om de groei te kunnen faciliteren, is ook de invloed hiervan op de belangrijkste KPI’s geïdentificeerd. Vanuit deze basis kunnen de komende weken de juiste stappen gezet worden.

Samenwerking

Bij SCEX weten we als geen ander dat in de wereld van retail snelheid en aanpassingsvermogen bepalende factoren zijn. Bij DekaMarkt is dat niet anders, zeker gezien de recente ontwikkelingen rondom Corona. Daarom staat SCEX te allen tijde klaar om samen met de klant snel te kunnen schakelen. Maar dit is enkel zinvol indien alle betrokken partijen in hetzelfde tempo schakelen. SCEX en DekaMarkt slagen daar goed in. Daarom uiten wij graag onze dank aan het betrokken en bevlogen projectteam van DekaMarkt voor de zeer plezierige en effectieve samenwerking!

dekamarkt

Gerelateerde blogs

Bekijk alle blogs